Thoraxkursen 2022 för sjuksköterskor

Tema hjärta och kärl samt PMI Thoraxoperation och Thoraxintensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har under flera år anordnat, en 3-dagars kurs i thoraxkirurgi, för sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård, operation och vårdavdelning.

Syftet med kursen är att tillhandhålla ett brett program där alla verksamheter inom thoraxkirurgin representeras, och att erbjuda fördjupad kunskap för både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Detta är en 3-dagars kurs i Thoraxkirurgi för specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar med eller har intresse för den thoraxkirurgiska patienten. 

Vi planerar att genomföra kursen 16, 17 och 18 mars 2022

Inbjudan samt anmälan kommer.

 Ur kursinnehållet

- Kranskärls- och klaffkirurgi
- Thoracala aneurysm
- Blödning och koagulation
- Thoraxanestesi
- Sjukdomsdiagnos/ultraljud
- Hjärtsvikt
- Mekaniska hjärtpumpar
- ECMO
- Lungkirurgi
- Smärtbehandling
- Cerebrala komplikationer

Karta NKS område.pdf

Anmälan till Thoraxkurs för sjuksköterskor när nytt kursdatum är aktuellt

Avbokning kan ske inom 7 dagar från anmälningsdatum, därefter är anmälan
bindande. (Anmälan efter 15 februari är bindande)
Vi återkommer med kursinformation när programmet är fastställt.

Vid frågor, kontakta

Karin Lindblad
Utbildningsledare/Adjungerad klinisk adjunkt
Tel 08-517 738 49
mailto:karin.lindblad@regionstockholm.se

Kurskostnad: 4500 kr exkl. moms, inkl. lunch och kaffe

Programansvariga:
Åsa Jönsson
Omvårdnadschef
Vårdenhet Hjärta och kärl P12
E-post

Karin Lindblad
Utbildningsledare/Adjungerad klinisk adjunkt
Thoraxintensiven
E-post

Camilla Hedberg
Sjuksköterska
Vårdenhet Hjärta och kärl P12
E-post

Webbansvarig
Birgitta Martinsson
Anestesisjuksköterska, IT- och webbsamordnare
E-post