Anmälan till thoraxkursen 2020

Vi bjuder nu in till en 3-dagars kurs i Thoraxkirurgi för specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar med eller har intresse för den thoraxkirurgiska patienten.

11, 12, och 13 mars 2020

Sista dag för anmälan 15 februari 2020

Avbokning kan ske inom 7 dagar från anmälningsdatum, därefter är anmälan
bindande. (Anmälan efter 15 februari är bindande)