Thoraxkursen 2020 för sjuksköterskor

Tema hjärta och kärl samt PMI Thoraxoperation och Thoraxintensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har under de senaste flera år anordnat, en 3-dagars kurs i thoraxkirurgi, för sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård, operation och vårdavdelning.

Syftet med kursen är att tillhandhålla ett brett program där alla verksamheter inom thoraxkirurgin representeras, och att erbjuda fördjupad kunskap för både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vi bjuder nu in till en 3-dagars kurs i Thoraxkirurgi för specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar med eller har intresse för den thoraxkirurgiska patienten. 

Vi planerar att åtrkomma med nytt kurtillfälle v 10 2021

 Ur kursinnehållet

- Kranskärls- och klaffkirurgi
- Thoracala aneurysm
- Blödning och koagulation
- Thoraxanestesi
- Sjukdomsdiagnos/ultraljud
- Hjärtsvikt
- Mekaniska hjärtpumpar
- ECMO
- Lungkirurgi
- Smärtbehandling
- Specifik omvårdnad

Program Thoraxkursen 2020.pdf

Karta NKS område.pdf

Anmälan till Thoraxkurs för sjuksköterskor 2021 kommer öppnas i oktober 2020

Avbokning kan ske inom 7 dagar från anmälningsdatum, därefter är anmälan
bindande. (Anmälan efter 15 februari är bindande)
Vi återkommer med kursinformation när programmet är fastställt.

Vid frågor, kontakta

Susann Edvinsson-Larsson
Operationssjuksköterska/Adjungerad klinisk adjunkt
Tel 08-517 792 79
susann.edvinsson-larsson@sll.se

Kurskostnad: 3800 kr exkl. moms, inkl. lunch och kaffe

Programansvariga:
Åsa Jönsson
Omvårdnadschef
Vårdenhet Hjärta och kärl P12
E-post

Susann Edvinsson-Larsson
Operationssjuksköterska/Adjungerad klinisk adjunkt
Thoraxoperation
E-post

Unni Fet
Utbildningsledare/Adjungerad klinisk adjunkt
Thoraxintensiven
E-post

Camilla Hedberg
Sjuksköterska
Vårdenhet Hjärta och kärl P12
E-post

Webbansvarig
Birgitta Martinsson
Anestesisjuksköterska, IT- och webbsamordnare
E-post