Om Intensivvård Huddinge

Till intensivvårdsavdelningen i Huddinge kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med mycket svårt sjukdomstillstånd, till exempel svåra infektioner eller efter ett omfattande kirurgiskt ingrepp som till exempel transplantationskirurgi, även barn.

På intensivvårdsavdelningen i Huddinge har vi:

En högspecialiserad IVA-enhet med spetskompetens inom intensivvård av patienter med organsvikt efter stor kirurgi, organ- och benmärgstransplantation, intensivvård vid akut leversvikt, akut infektion och andra inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Allmän kompetens för intensivvård av barn och spetskompetens avseende intensivvård av barn efter organ- och benmärgstransplantation samt barn med leversvikt.

Aansvarar för omhändertagandet av hjärtstopp på sjukhuset, även barn, och för MIG-verksamheten.

Spetskompetens inom behandling av akut njursvikt inklusive dialys.

Besöksadress:

B46, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Kontaktuppgifter:

Pauline Rylander-Hagson, vårdenhetschef, 08-585 803 07
Anna Somell, sektionschef, 08-585 827 74