Thiva-mottagningen

Att vårdas som patient eller att vara närstående till någon som vårdas på intensivvårdsavdelning är för många en omtumlande upplevelse som kan väcka många frågor. Det är inte ovanligt att man har svårt att minnas och förstå vad som har hänt under tiden på intensiven. Uppföljning av intensivvårdspatienter är viktig då det kan ge stöd till patient och närstående då kunskap om hur dessa patienter mår kan leda till en utveckling av intensivvården och förbättra patienters situation. En systematisk uppföljning efter en intensivvårdskrävande sjukdom är en viktig uppgift för intensivvårdens personal.

På thiva-mottagningen erbjuder vi patienter som vårdats på thoraxintensiven (THIVA) under tre dygn eller mer ett uppföljningssamtal. Syftet med uppföljningen är att underlätta den fysiska och psykiska rehabiliteringen efter intensivvård.

Tre till sex månader efter vårdtiden skickar vi en kallelse, där patienter och deras närstående erbjuds att komma på återbesök. Vi har återbesökstid på torsdagar kl 8:30 eller 12.30 och besöket tar cirka 2 timmar. Patienten erbjuds ett samtal med en intensivvårdsläkare, en intensivvårdssjuksköterska och en sjukgymnast som arbetar på THIVA. Vi går gemensamt igenom journalen från vårdtiden på intensiven och patienten får möjlighet att få svar på eventuella frågor rörande vård och behandling. Hos sjukgymnasten utförs fysiska tester (gångtest, styrketest) och samtal kring fortsatt fysisk aktivitet och träning. Patienter och närstående erbjuds även att besöka THIVA. Huvudsyftet med besöket är att patient och närstående skall få en tydligare bild av tiden på intensiven.

Till brevet bifogas frågeformulär. Formulären handlar om hur patienten mår idag och minnen från intensivvården. Informationen som lämnas ingår anonymt, tillsammans med andra patienters svar i en sammanställning.

Patienter som vårdats på THIVA i mindre än tre dygn men ändå har behov av besök på thiva-mottagningen är välkomna att själva ta kontakt. Vi har telefontid och mottagningstid på torsdagar 08:00-15:30. Övriga dagar går det bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen som vi lyssnar av på torsdagar.

Telefon 08-5177 05 65 eller e-mail thivamottagningen.karolinska@sll.se

Patientdagboken

Många patienter som vårdas på thiva får under vårdtiden en egen dagbok som vårdpersonal och närstående kan skriva i. Dagboken är tänkt som ett hjälpmedel för att ge en bild av vistelsen på THIVA. I dagboken blandas information om olika dagliga aktiviteter, hälsotillstånd och undersökningar. Vi fotograferar för att det ska bli lättare för patienten att förstå intensivvårdsmiljön.

Litteratur
http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/PostIVA/PostIVA_2016.pdf