Om Intensivvård Thoraxvårdavdelning C7:27 för vårdgivare

Thoraxoperation ingår i medicinska enheten Intensivvård och Thoraxoperation inom PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) och omfattar en sammanhållen vårdkedja mellan operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Här vårdas patienter efter hjärtkirurgi, lungkirurgi och kärlkirurgi, samt patienter med akut/svår hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Intensivvårdsavdelningen är en avancerad och högteknologisk enhet som dels vårdar nyopererade patienter efter hjärtkirurgi, och dels vårdar patienter med mera komplexa tillstånd. Vi har ett nära samarbete med ECMO-enheten. 

Vi har även en tvärprofessionell mottagning för patienter som har vårdats under en längre tid på avdelningen.På mottagningen erbjuds möjlighet till uppföljning och samtal på Thivamottagningen thivamottagningen@sll.se

Kontakta thoraxintensiven

Thoraxintensiven F7:75, Eugeniavägen 23, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna