Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation

Här opereras patienter med både medfödda och förvärvade hjärtfel. De vanligast förekommande diagnoserna är kärlkramp, hjärtklaffssjukdomar, pulsåderbråck, lungtumörer och andra lungsjukdomar.

Funktionsområdet består av en operationsavdelning och en intensivvårdsavdelning, och återfinns på plan 7 i Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Funktionsområdet har ett nära samarbete med Tema Hjärta och kärl. Öppenvårdsbesök sker på mottagning Tema hjärta och kärl, som är belägen på plan 10 i Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Thoraxoperation
E7:67, Eugeniavägen 11, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thoraxintensiven
F7:75, Eugeniavägen 23, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Är du patient eller närstående?