Remissinformation

Sidor med information om remissförfarandet och hur du som remittent kan skicka remiss till oss på Tema Akut och Reparativ Medicin.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund

Granskare: Henrik Kennedy , Kommunikationsdirektör

Uppdaterad: