Innovationer

Innovativ utveckling inom många områden. KTC har etablerad kontakt med de företag som Karolinska har avtal med upphandlingsavdelningen. Kritisk granskning och utvärdering av nya produkter leder till kontinuerlig förbättring ur ett säkerhets- och ekonomiskt perspektiv

KTC Innovationer under åren som gått

Undervisningsben för undervisning, seminarier, konferenser och utställningar (framtagen 1996)

Sug- och Syrgasvägg för undervisning, seminarier, konferenser och utställningar (framtagen 2000)

Rekto- och proktoskopiattrapp för praktisk undervisning för KTC/utbildningsavdelningar (påbörjad 2000 men framtagen 2011)

Pleuratappningsattrappen för praktisk träning (framtagen prototyp 2009)

Förbättring på befintlig ven- och artärpunktions attrapp (omgjord med motordriven pulsation 2010 och artärer och vener som kan bytas ut)

Hållare för operationsmössor och munskydd.

Poster om vårt innovationsarbete