Exempel på praktiska träningsmoment

KTC har ett stort utbud av attrapper, simulatorer och teknisk apparatur för att träna kliniska färdigheter. Exempel nedan! Samtliga träningsmoment utgår ifrån Nationella riktlinjer (vårdhandboken)

Handledare visar omläggning av central venkateter för sjuksköterskestudenter på en attrapp. Foto: Eva Östling
Fysioterapeutstudenter tränar förflyttningsteknik och funktion av transportabel lyft. Foto: Marie Sunnerby
 • Artärpunktion arm/ljumske
 • Akutväskans innehåll
 • Bandagering/lindningsteknik
 • Bladderscan
 • Bröstpalpation
 • Central venkateter, CVK
 • Drapering (operationsbord finns)
 • EKG elektrodplacering
 • Ergonomi/Lyft och förflyttningskunskap
 • Förlossning med babydocka
 • Gipsningsteknik
 • Hjärt-lungräddning
 • Hygienkunskaper
 • Instrumentering (instrumentbord finns)
 • Intraossiös infart
 • Intubering
 • Knäpunktion
 • Lumbal/epiduralpunktion
 • Läkemedelshantering
 • Materialkunskap förband
 • PICC-line
 • Pleurapunktion
 • Prostatapalpation
 • Provtagningsrutiner
 • Perifer venkateter, PVK
 • Rectoskopi/Proktoskopi
 • Visualiseringsbord för anatomiundervisning
 • Sondsättning
 • Stomivård
 • Subkutan venport, SVP
 • Sug & Syrgashantering
 • Suprapubiskateter
 • Sutureringsteknik
 • Sårbehandling
 • TakeCare journalsystem, övningsprogram
 • Thoraxdränage
 • Tracheotomi/Koniotomi
 • Urinkateter, vuxen och barn
 • Ultraljud
 • Venprovtagning, vuxen och barn