Exempel på praktiska träningsmoment

KTC har ett stort utbud av attrapper, simulatorer och teknisk apparatur för att träna kliniska färdigheter. Exempel nedan.

Handledare visar omläggning av central venkateter för sjuksköterskestudenter på en attrapp. Foto: Eva Östling
Fysioterapeutstudenter tränar förflyttningsteknik och funktion av transportabel lyft. Foto: Marie Sunnerby
 • Artärpunktion arm/ljumske
 • Akutväskans innehåll
 • Bandagering/lindningsteknik
 • Bladderscan
 • Bröstpalpation
 • Central venkateter
 • Drapering (operationsbord finns)
 • Instrumentering (instrumentbord finns)
 • EKG elektrodplacering
 • Ergonomi/Lyft och förflyttningskunskap
 • Förlossning med simulerad "baby"
 • Gipsningsteknik
 • Hjärt-lungräddning
 • Hygien - Handcheck
 • Intraossiös infart
 • Intubering
 • Knäpunktion
 • Lumbal/epiduralpunktion
 • Läkemedelshantering
 • Materialkunskap förband
 • PICC-line
 • Pleurapunktion
 • Prostatapalpation
 • Provtagningsrutiner
 • Perifer venkateter, PVK
 • Rectoskopi/Proktoskopi (endast ljuskälla)
 • Visualiseringsbord för anatomiundervisning
 • Sondsättning
 • Stomivård
 • Subkutan venport
 • Sug & Syrgashantering
 • Suprapubiskateter
 • Sutureringsteknik
 • Sårbehandling
 • TakeCare journalsystem, övningsprogram
 • Thoraxdränage
 • Tracheotomi/Koniotomi
 • Urinkateter, vuxen och barn
 • Ultraljud
 • Venprovtagningsteknik, vuxen och barn

Hänvisning till vårdhandbokens nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer

Undervisningsfilmer från Karolinska