Seminarier, temadagar och träningstillfällen

KTC arrangerar återkommande seminarier, temadagar och träningstillfällen riktade till studenter och vårdpersonal

Relaterat till Coronaläget är det tillfälligt UPPEHÅLL i dessa aktiviteter

 

OSCE träningstillfällen för läkarstudenter T6 och T7

Läkarstudenter på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
Välkomna till OSCE övningstillfällen på KTC Karolinska i Solna.
Detta är ett helt frivilligt intiativ i samarbete med KTC, drivet av läkarstudenter för läkarstudenter.
Målet är att förberedas inför OSCE genom att öva kliniska färdigheter och att simulera den riktiga OSCE situationen (dvs. olika Casestationer där man examineras under begränsad tid)

  • Samtliga övningstillfällen äger rum på KTC Solna tisdagar och torsdagar mellan klockan 16:00-19:00. 
  • Obligatoriskt klädombyte innan samling kl.16.00 för genomgång av OSCEs generella upplägg, övningarna startar ca kl.16:20
  • Nedan hittar ni google-formulär för T6 och T7 OSCE övningstillfällen där ni kan boka pass.

    OBS: det är olika stationer för varje pass, dvs vi byter stationer och det är nya stationer på varje pass.
    Ni kan boka er på >1 pass. Det finns ett maximum antal studenter per pass eftersom projektet är nystartat och det är begränsad med resurser, så passen kommer att bli fullbokade när gränsen för antal student/pass är uppnådd. (Dessa OSCE övningstillfällen är utanför utbildningens ramar och studenter ska välja pass som inte kolliderar med schemans innehåll).
    Mer information om OSCE kan hittas på Canvas, via kursledningen.

Kom ihåg att ni inte kommer inte kunna delta om ni inte är ombytta till sjukhuskläder!

Läs igenom dokumentet nedan angående basala hygienrutiner innan övningarna, särskilt viktiga är avsnitten gällande
handskar, handdesinfektion, handtvätt och skyddskläder. 

Basala hygienrutiner Vårdhandboken

Nedan hittar ni google-formulär där ni kan boka samtliga pass. Ni får ingen bekräftelse på er bokning utan alla bokningar är automatiskt godkända innan respektive pass är fullbokad.

VIKTIGT:
Ni måste själva skriva upp datum för passet/passen ni har bokat!
Återbud lämnas i GOD TID via mejl till huvudansvarig för dessa övningar.

 

 

 

OSCE övningstillfällen

Inbjudan till Kvällsseminarium KTC i Solna för studenter

Inbjudan till Seminarium i Solna