Seminarier, temadagar och träningstillfällen

KTC arrangerar återkommande seminarier, temadagar och träningstillfällen riktade till studenter och vårdpersonal

Relaterat till Coronaläget är det tillfälligt UPPEHÅLL i dessa aktiviteter

 

 

 

 

 

Inbjudan till Kvällsseminarium för studenter

Inbjudan till Seminarium för personal