Seminarier, temadagar och träningstillfällen

KTC arrangerar återkommande seminarier, temadagar och träningstillfällen riktade till studenter och vårdpersonal.

OSCE Träningstillfällen för läkarstudenter T6 och T7 HT-19

Läkarstudenter på Nya Karolinska Sjukhuset, Karolinska sjukhuset Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Ni är varmt välkomna till OSCE övningstillfällen på KTC på Nya Karolinska Sjukhuset. Detta är ett helt frivilligt intiativ i samarbete med KTC, driven av läkarstudenter för läkarstudenter. Huvudmålen med dessa övningstillfällen är att öva på väsentliga praktiska moment och förbereda er inför denna praktiska examination genom att simulera den riktiga OSCE situationen med olika fall-stationer där man examineras under begränsad tid. Alla övningstillfällen äger rum på NKS KTC under kvällsöppet, tisdagar/torsdagar mellan klockan 16:00-19:00. Vi samlas inne på KTC ca kl.16:00 OMBYTTA, går kort igenom OSCEs generella upplägg och sätter sedan igång med övningarna ca kl.16:20.

Nedan hittar ni google-formulär för T6 och T7 OSCE övningstillfällen där ni kan boka pass. OBS att det är olika stationer för varje pass, dvs vi byter stationer och det är nya stationer på varje pass. Ni kan boka er på >1 pass.
Det finns ett maximum antal studenter per pass eftersom projektet är nystartat och det är begränsad med resurser, så passen kommer att bli fullbokade när gränsen för antal student/pass är uppnådd. Därför är det viktigt att ni hör av er via mejl till huvudansvarig för dessa övningar, Ava Azari, ava.azari@stud.ki.se i god tid innan passet ifall ni inte kan komma, så att vi inte ska behöva vänta på er + platsen kan bli ledig för en annan kursare. OBS att dessa OSCE övningstillfällen är utanför utbildningens ramar och studenter ska välja pass som inte kolliderar med schemans innehåll.

Kom ihåg att vara ombytta, ni kommer inte kunna vara med om ni inte är ombytta till sjukhuskläder. Mer information om OSCE kan hittas på Canvas, via kursledningen.

Läs igenom dokumentet nedan angående basala hygienrutiner innan övningarna, särskilt viktiga är avsnitten gällande handskar, handdesinfektion, handtvätt och skyddskläder. 

Basala hygienrutiner Vårdhandboken

Nedan hittar ni google-formulär där ni kan boka samtliga pass. Ni får ingen bekräftelse på er bokning utan alla bokningar är automatiskt godkända innan respektive pass är fullbokad. VIKTIGT: Ni måste själva skriva upp datum(en) för passet/passen ni har bokat OCH ni måste höra av er till ava.azari@stud.ki.se om ni inte kan närvara, i god tid innan passet!!!

OSCE övningstillfällen

Inbjudan till Kvällsseminarium KTC i Solna för studenter

Inbjudan till Seminarium i Solna