Scenarioträning

 • Simulator (SimMan) ger möjligheter att genom simulering av realistiska scenarier utmana och testa studenternas och personalens kliniska kunskaper, förmåga att samarbeta och fatta beslut. SimMan är realistisk och flexibel för att klara av olika typer av utbildningsbehov. 

  SimMan kombinerar förutsättningarna för god teoretisk underbyggnad, evidensbaserade väl intränade färdigheter, hög säkerhetsnivå och omdömesgill patientkommunikation

  Möjlighet att använda SimMan ges på KTC i Solna. 
 • Simulator (NursingAnne) har simulerade funktioner och övervakningsmonitor.Simulatorn ger möjligheter att simulera realistiska scenarier, utmana och testa studenternas och personalens kliniska kunskaper, förmåga att samarbeta och fatta beslut.
  NursingAnne används både för scenarioträning och vid praktisk examination.

  Möjlighet att använda NursingAnne simulatorn ges på KTC i Solna och i Huddinge.

  Båda dessa simulatorer är avsedda att användas på KTC av pedagoger, handledare, adjungerande kliniska adjunkter och utbildade instruktörer.
  Kurser som innefattar CRM, Crew resource management och liknande teamträning förutsätter instruktörskompetens.

 

 

 

 

Läs mer om våra patientsimulatorer