Nationellt KTC-nätverk

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering KlinSim. Främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.

 

Historik:

Från "begynnelsen" år 2005 fanns det endast ett fåtal KTC i Sverige.

Utveckling av simuleringsverksamheterna på Karolinska skedde under ledning av dåvarande verksamhetschef Gunilla Bolinder.
KTC i Solna startade år 1998, KTC Huddinge startade år 2002.

Utbildningsdesigner Italo Masiello anställd på KTC Karolinska Universitetssjukhuset var initiativtagare till bildandet av KlinSim föreningen år 2011.
Arbetsgrupper utformades inom:
forskning, utbildning, utrustning/teknik, ledning och organisation.
KTC personal från Karolinska har varit mycket aktiva i inledningsskedet och engagerade i arbetsgrupperna under de första åren.

Den första Nationella KlinSim konferensen arrangeras och hölls på KTC Karolinska Universitetssjukhuset.

Idag:

Idag finns ca 70 etablerade simuleringsenheter.

KlinSim har ett nära samarbete med landets alla simuleringsenheter och är drivande för ständig utveckling och forskning.

Nationella KlinSim konferenser arrangeras av KlinSim och hålls en gång/år på något av landets KTC enheter.

Håll utkik!

Rekommenderar att gå in på KlinSim`s hemsida nedan

 

 Mer information om KlinSim