Nationellt KTC-nätverk

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering KlinSim. Föreningens syfte är att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.

KTC Karolinska Universitetssjukhuset var med och bildade KlinSim föreningen
år 2011.

KTC har varit mycket aktiva i arbetsgrupperna: forskning, utbildning, utrustning/teknik, ledning organisation. Från "begynnelsen" år 2005 fanns endast ett fåtal KTC i Sverige. Idag finns ca 65 etablerade KTC/Simuleringsenheter och ett nära samarbete möjliggör ständig utveckling.

  • Nationella KlinSim konferenser arrangeras av KlinSim och hålls en gång /år på något av landets KTC enheter.

 

 Mer information om KlinSim