Nationellt KTC-nätverk

KTC har ett nära samarbete med KlinSim, Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer. KlinSim bildades år 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering. Idag ingår cirka 60 KTC verksamheter i föreningen.

  • Nationella KlinSim konferenser arrangeras av KlinSim och hålls en gång /år på något av landets KTC enheter.
  • Personal från KTC Karolinska är aktivt deltagande i pågående utvecklingsarbeten inom:

- Forskning
- Utbildning
- Utrustning/teknik
- Ledning organisation 

 Mer information om KlinSim