Pedagogisk dialog - ett forum för dialog mellan KTC och dig som undervisar hos oss.

Vi möts varje termin för att uppnå en god samverkan med högskolans pedagoger och handledare. Målet är att vi genom dialog gemensamt planerar, vidareutvecklar och skapar en god lärandemiljö för våra blivande kollegor.

KTC "bygger broar" verksamheter och högskola.

Målet är att mötas varje termin för att uppnå en god samverkan med högskolans pedagoger och handledare. Genom dialog vidareutveckla och skapa en god lärandemiljö för våra blivande kollegor.

Pedagogisk dialog initierades av KTC år 2010.
I detta forum diskuteras bland annat aktuell forskning, riktlinjer, utbildningsupplägg, praktiska examinationer, OSCE (Objective Structured Clinical Examination), interprofessionellt lärande.

Vi lyfter det som fungerar bra och diskuterar vilka förutsättningar som behövs i simuleringsmiljön.

Pedagogisk dialog leds av:
Marie Sunnerby, utbildningsledare, leg. sjuksköterska, simuleringsinstruktör KTC