Samverkan

Genom dialog vidareutveckla och skapa en god lärandemiljö för våra blivande kollegor.

KTC "bygger broar" verksamheter och högskola

Uppehåll relaterat till Coronapandemin -
Aktuella nyheter till berörda via mail och Zoom

Målet är att mötas varje termin för att uppnå en god samverkan med högskolans pedagoger och handledare.

Pedagogisk dialog initierades av KTC år 2010.
I detta forum diskuteras bland annat aktuell forskning, riktlinjer, utbildningsupplägg, praktiska examinationer, OSCE (Objective Structured Clinical Examination), interprofessionellt lärande.

Vi lyfter det som fungerar bra och diskuterar vilka förutsättningar som behövs i simuleringsmiljön.

Pedagogisk dialog leds av:
Marie Sunnerby, utbildningsledare, leg. sjuksköterska, simuleringsinstruktör KTC