Samverkan

Genom dialog vidareutveckla och skapa en god lärandemiljö för våra blivande kollegor.

Pedagogisk dialog initierades av KTC år 2010- 2018

KTC "bygger broar" mellan verksamheterna, KTC och högskola

Syfte: Att kunna genomföra "best practice" tillmötesgå och uppnå lärademål utifrån de förutsättningar som KTC kan erbjuda.

Mål: Att mötas varje termin för att uppnå en optimal samverkan.

I forumet diskuteras bland annat aktuell forskning, utbildningsupplägg, praktiska examinationer, interprofessionellt lärande, riktlinjer på KTC, behovet av instruktörskompetens.

Reflektioner om det som fungerar bra och mindre bra.
Behov av VFU placeringar i klinik.
Metoder och lärandeprocesser
Omvärldsperspektiv, behov och utveckling i den simulerade utbildningsmiljön.
Marie Sunnerby, utbildningsledare, leg. sjuksköterska, simuleringsinstruktör KTC

Paus i samband med Coronakrisen.

Sedan år 2021 pågår ett nytt regionalt samarbetsprojekt om framtidens praktik i simulerad miljö.
Gergana Shamdani Ivanova, enhetschef KTC