EU-samarbete

KTC har under år 2012-2014 medverkat i EU projektet Leonardo da Vinci "Enhancing innovation in education and training for medical staff in Europe".

Syfte

Att genom internationellt samarbete ta del av innovationer, utbildningsupplägg, simuleringsaktiviteter inom utbildning för Hälso- och sjukvårdspersonal i Europa

Hösten 2012

Första mötet ägde rum i Tjeckien.

Våren 2013 

Sverige, Kliniskt Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med syftet att få inblick och utbyta erfarenheter inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Hösten 2013 

Frankrike, Paris. Studiebesök på Simulation Center Ilumens.
Medical Teaching University Laboratory based on Digital Technologies and Simulations.
En presentation av Haptic suit samt att vi fick praktiskt prova denna utrustning.
Stephen Wanless , Senior Academic in Dept of Skills and Simulation of Faculty of Health Patient Handling Lead, Birmingham City University. Prof. Maxine Lintern.
Interprofessionella discussioner om "innovation in VET of nurses"
Moderated by LINET Czech Republic, Pavlína Horová.

Våren 2014

Polen. Syftet med detta möte var att få inblick i sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskornas arbetssituation i Polen.
Studiebesök utfördes på en intensivvårdsavdelning. Nyheter inom utveckling, innovation och förbättringsarbeten diskuterades.

Sommar 2014

Fjärde och avslutande mötet ägde rum i Tjeckien.
Interprofessionellt utbyte, företagsbesök på LINET samt föreläsningar. Projektet avslutas med ett färdigställt concept paper och en sammanfattad EST rapport.
Gunilla Bolinder
Marie Sunnerby
Rene Ballnus

EST rapport, sammanfattning


Partnerskap: LINET France SAS (FR), LINET Sweden AB (SWE), Karolinska Universitetssjukhuset (SWE), Polska Nurses Association (PL), Institutionen för sjuksköterskor, Forskarutbildning (PL), Tjeckiska Nursing Association (CZ)