Bildstyrd intervention

Basackreditering för bildstyrd medicinsk intervention bör införas som ett generellt krav för säkerhetsstandard inom vården. Det är visat att färdigheter och säkerhetsrutiner förbättras utan att patienter utsätts för risker under inlärning av denna typ av ingrepp.

Simulatorer för bildstyrd intervention

Solna

Laparoskopi
Angiografi
Angioplastik
Bronkoskopi
Ultraljud - hjärta – lunga – kärl – buk - Intubering

Huddinge

Transvaginalt ultraljud
Bronkoskopi
Ultraljud - hjärta – lunga – kärl – buk - Intubering


Instrumenten är desamma som används vid riktiga ingrepp och simulatorerna registrerar instrumenthanteringen för uppföljning och feedback. 

 

Kurser