Bildstyrd intervention

Basackreditering för bildstyrd medicinsk intervention bör införas som ett generellt krav för säkerhetsstandard inom vården. Det är visat att färdigheter och säkerhetsrutiner förbättras utan att patienter utsätts för risker under inlärning av denna typ av ingrepp

Simulatorer för bildstyrd intervention

Solna

Laparoskopi
Angiografi
Angioplastik
Robotkirurgi

Solna och Huddinge

Bronkoskopi
Ultraljud - hjärta – lunga – kärl – buk - Intubering

Transvaginalt ultraljud (finns endast på KTC i Huddinge)

Instrumenten är desamma som används vid riktiga ingrepp och simulatorerna registrerar instrumenthanteringen för uppföljning och feedback. 

Robotsimulator på KTC 

Simulatorn är ett viktigt verktyg i kursverksamheten för den basala färdighetsträningen som riktar sig framför allt till de som är i början av sin robotkirurgiska uppträning både på ST- och specialistnivå.

Kurser