Patientområde Öron näsa hals

Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. Tema Trauma och Reparativ Medicin är ett av sju teman där Patientområde Öron Näsa Hals ingår. Verksamheten har en hög grad av specialisering och arbetet sker nära integrerat med utbildning och forskning (FoU).

Patientområde ÖNH ger unika möjligheter till att bygga och utöva värdebaserad, multiprofessionell vård för patienter som behöver omhändertagande som kan vara medicinskt, kirurgiskt, tekniskt, pedagogiskt och psykosocialt. Patientgrupperna inom PO ÖNH utgörs bl.a. av hörselnedsättning, tinnitus, yrsel- och balansstörning, otologiska sjukdomar, facialispares, näs- och bihålesjukdomar, mun- och halssjukdomar samt benigna ÖNH tumörer. Patientområdet är ett av de större inom Tema Trauma och Reparativ Medicin och har flera beröringspunkter med andra teman och patientområden.

Sambanden mellan patientrelevanta utfallsmått är hög inom patientområdet och samverkan möjliggör stärkt forskning och utveckling.

De specialiteter som finns representerade inom patientområdet är Öron, näsa och hals, Audiologi samt Foniatri, som tillsammans med ytterligare specialiteter kommer att arbeta enligt devisen "lära av varandra" över specialitetsgränser.

Flera patientgrupper inom patientområdet har ett mycket likartat högspecialiserat omvårdnadsbehov och det finns möjlighet till samordnad omvårdnad med patientområde kraniofaciala sjukdomar. Patientområdet har en betydande öppenvård för patienter med huvudsakligen hörsel- och balanssjukdomar.

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?