Läpp-käk- och gomspalt

Läpp- käk- och gomspalt (LKG-spalt) är den vanligaste ansiktsmissbildningen.

Varje år föds cirka 200 barn med någon typ av LKG-spalt i Sverige. Spalten kan omfatta endast läpp, gom eller käke alternativt en kombination av dessa så att spalten inkluderar exempelvis både läpp, käke och gom. LKG-teamet på Karolinska Universitetssjukhuset tar emot barn i alla åldrar och följer vanligen barnet med LKG-spalt från födseln till vuxen ålder. Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, tandsköterskor, audiologer, käkkirurger och öron-, näs- och halsläkare mfl. Samtliga discipliner tar gemensamt hand om patienten och beslutar tillsammans med familjen om individuellt utformade utredningar och behandlingar. Förutom operationer, och vid behov förberedande och efterföljande behandlingar, utförs regelbundna tal- och bettutvecklingskontroller. Kvalitetsuppföljning och forskning bedrivs av de flesta medarbetarna i teamet och information om behandling och resultat rapporteras till det nationella LKG-kvalitetsregistret efter godkännande av patient/föräldrar.
Läs mer på Vårdguiden 1177 här .