Patientområde Neurokirurgi

Patientområde Neurokirurgi är en högspecialiserad regionsenhet för neurologisk kirurgi, det vill säga kirurgi i hjärna och ryggmärg inklusive gammaknivskirurgi. I patientområdet ingår även patienter som genomgår neurologiska behandlingar.

Karolinska Universitetssjukhusets neurokirurgiska verksamhet är internationellt välkänd och landets största neurokirurgiska enhet. Upptagningsområdet är hela Stockholms län samt Gotlands län vilket omfattar ca 2,2 miljoner invånare. Även patienter från andra län behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från utlandet tas emot efter överenskommelse med Stockholm Care.

I patientområdet ingår fem patientflöden (PF):

PF Aneurysm

Patientflödet Aneurysm innefattar patienter med olika typer av kärlsjukdomar i hjärnan som kan orsaka hjärnblödning och epilepsi. Åtgärder av dessa sker med mikrokirurgi , endovaskulär intervention och strålkirurgi efter multidiciplinär bedömning. Vi har ett nära samarbete med neuroradiologi, neuroanestesiologi och neurologi vad gäller utredning, invasiv behandling, omvårdnad och forskning. En stor del av patienterna inkommer akut 24/7 och flödet har en vaskulärjour och en delad interventionssjour med strokeflödet inom Tema Neuro.

PF Rygg

Det spinala patientflödet ansvarar för patienter som är i behov av neurokirurgiska ingrepp i halskotpelaren och även viss neurokirurgi i resterande delen av ryggmärgskanalen. Vi bedriver både elektiv och akut verksamhet.

Patientflödet ansvarar även för vårdkedjan för ryggmärgsskadade i Stockholm, där rehabiliteringen påbörjas på Karolinska universitetssjukhuset och fortsätter sedan hos våra samarbetspartners.

Vi utreder och behandlar patienter med svår spasticitet som kan erhålla symtomlindring med hjälp av intratekal läkemedelsbehandling.

PF Skallskada

Patientflöde Skallskada innefattar patienter med akuta traumatiska hjärnskador. Neurokirurgiska operationer syftar till att utrymma blödningar i hjärnan samt att anlägga övervakningsutrustning till hjärnvävnaden. Patienterna övervakas på neurointensivvårdsavdelning (NIVA), konventionell IVA, intermediärvårdsavdelning eller vanlig vårdavdelning, baserat på svårighetsgraden av skadan.

PF Maligna hjärntumörer

Inom patientflödet utreds och behandlas vuxna patienter från hela regionen med primära tumörer i hjärnan och ryggmärgen. Den vanligaste diagnosen är malignt gliom.

Hit remitteras patienter via de andra akutsjukhusen och ibland sker övertagning akut för operation, oftast handläggs dock patienterna via multidisciplinära konferenser (MDK) där våra specialister (neurokirurg, neurolog, onkolog, patolog samt neuroradiolog) och kontaktsjuksköterska inom flödet deltar.

PF Benigna hjärntumörer

De vanligaste benigna hjärntumörerna är meningeom och schwannom/neurinom som utreds och behandlas inom patientflödet.

I flödet ingår även gammaknivsenheten dit patienter från hela landet remitteras.

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?