Patientområde Gastro, hud och reuma

Patientområdet har inflammation som den gemensamma nämnaren.

Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomar som till exempel psoriasis, atopiskt eksem, reumatoid artrit, men också vård och forskning av mer ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar så som myosit, SLE och vaskulitsjukdom.Den reumatologiska vården ligger långt framme i användningen av e-hälsa och patientmedverkan i registrering av kvalitetsdata. I patientområdet ingår venereologi och där bedrivs även utredningar och behandlingar av avancerade inflammatoriska tarmsjukdomar, ovanliga gastrointestinala sjukdomar samt av tarmdysmotilitet.

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?