Funktionsområde Strålbehandling

Funktionsområde Strålbehandling är en funktion inom Tema Cancer.

På strålbehandlingen behandlar vi alla former av cancer, våra patienter är i alla åldrar.Verksamheten är uppdelad i strålförberedande, extern behandling och brachybehandling. Funktionsområdet ansvarar även för alla förberedelser av regionens patienter som ska erhålla protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala.

Remiss och bokningsärenden

Remiss och strålordination för strålbehandling kan skrivas av onkologer inom Tema Cancer via TakeCares blankettsystem.

För anmälan och bokningsärenden, kontkta bokningen.
Telefon: 08-517 719 87

Vid behov av akut strålbehandling ska strålordiantionen föregås av telefonkontakt med specialistläkare på Stålbehandlingsavdelningen.
Telefon: 073-966 07 55

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?