Centrum för kliniska cancerstudier

Centrum för kliniska cancerstudier är en samarbetspartner inom Tema Cancer för genomförandet av kliniska studier på cancerpatienter.

Inom Tema Cancer genomförs studier från de allra första försöken på människor till stora fas 4-studier. Ett 70-tal studier är öppna för inklusion.

Centrum för kliniska cancerstudier består av följande enheter:

  • Cancerstudieenheten Solna
  • Cancerstudieenheten Huddinge
  • CTO-enheten Solna
  • Fas 1-enheten Solna
  • Studiebehandingsenheten Solna

Centrum för kliniska cancerstudier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att svara mot de regulatoriska krav och Good Clinical Practice-krav som ställs i samband med kliniska studier på människa. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl. a. röntgen, patologi och laboratorier inom Karolinska universitetssjukhuset.

Pågående studier

Nedan finns länkar till de studier som är öppna för inklusion inom respektive patientområde. Listorna uppdateras cirka en gång i veckan.

Tema Cancers forskningsråd

Forskningsrådet inom Tema Cancer har som uppgift att bedöma alla ansökningar till nya forskningstudier. Bedömningen sker utifrån deras vetenskapliga kvalitet, deras betydelse för vår forskning och givetvis av vilken nytta projektet kan ha sammanvägt med projektets resurser och klinikens resurser.

Kontakt

Stephan Mielke, FoU-chef, tel 0725-95 59 87
Annette Dahlberg, enhetschef CTO-enheten, tel 08-5177 5071
Elham Hedayati, enhetschef Cancerstudieenheten Huddinge
Jeffrey Yachnin, medicinskt ansvarig, enhetschef Fas 1-enheten, tel 08-5177 3193
Johanna Vernersson, enhetschef Cancerstudieenheten Solna, tel 08-5177 6377
Susanne Wallberg, enhetschef Studiebehandlingsenheten, tel 0704-50 77 96