Patientområde Hematologi

Patientområde Hematologi är nordens största hematologiska klinik, vi tar emot patienter med alla former av blodcancer och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen. Vi behandlar också patienter med vissa sällsynta diagnoser från hela landet och utlandet och har ett mycket tätt samarbete med Cellterapier, Nordens största centrum för allogen stamcellstransplantation.

För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra livet för patienter med blodsjukdomar. Vår, liksom sjukhusets vision, är 'Patienten först'. Verksamheten bedrivs i Huddinge, Solna och Danderyd. Patientområdet är organiserat i fyra patientflöden; lymfom, benmärgssvikt & leukemi, myelom och koagulation.
Det mycket nära samarbetet mellan Patientområde Hematologi och Karolinska Institutet borgar för en stark klinisk och translationell forskning. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Koagulation

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?