Patientområde Hematologi

Patientområde Hematologi är nordens största hematologiska klinik, vi tar emot patienter med alla former av blodcancer och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen. Vi behandlar också patienter med vissa sällsynta diagnoser från hela landet och utlandet och har ett mycket tätt samarbete med Patientområde Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation (CAST), Nordens största centrum för allogen stamcellstransplantation.

För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra livet för patienter med blodsjukdomar. Vår, liksom sjukhusets vision, är 'Patienten först'. Verksamheten bedrivs i Huddinge, Solna och Danderyd. Patientområdet är organiserat i fyra Patientflöden; Lymfom, Benmärgssvikt & leukemi, Myelom och Koagulation.
Patientflöde Lymfom och Koagulation är till största del lokaliserat i Solna. Patientflöde Myelom och Benmärgssvikt & Leukemi är tillstörsta delen lokaliserat i Huddinge. På vår enhet i Danderyd ges behandlingar till patienter inom flera Patientflöden och en del patienter med sjukdomar som hör till Benmärgssvikt & Leukemi har sina läkarbesök där.

Det mycket nära samarbetet mellan Patientområde Hematologi och Karolinska Institutet borgar för en stark klinisk och translationell forskning. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Koagulation

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?