Stockholm CF center

Välkommen till Stockholm CF center K56, Barnmottagningen Albatross, Huddinge.

 Stockholm CF center utreder barn och vuxna vid misstanke om cystisk fibros. Vi behandlar, utbildar och följer upp våra patienter med regelbundna kontroller av sjukdomen. Centret tar emot patienter med cystisk fibros från hela Stockholmsregionen samt remitterade patienter från övriga Sverige.

På centret bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom cystisk fibros.
Stockholm CF center är det största av fyra center i Sverige. 

STOCKHOLM CF CENTER REGIONDAG 10 OKTOBER 2019
                                Anmäl dig här!

Kontakta oss:

Barnmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 803 59
Vuxenmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 814 44

Remisser för barn/vuxen skickas elektroniskt till:

Vuxenpatienter
Lung-allergi/Lung konsultation/ H Cystisk fibros Mott

Barnpatienter
Barn/Barn-lung/allergi konsultation/H Cystisk fibros Mott

Skicka remiss per post till:

Stockholm CF center, K56-58
Barnmottagning Albatross
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Vid övriga frågor kontakta Stockholm CF center teamsekreterare
Telefon: 08-585 873 59 eller 08-585 873 54.

Kontakt:
Isabelle de Monestrol
Patientflödeschef/chef Stockholm CF center
Tel: 08-585 852 79

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?