The Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention

Stockholm Conference on ultra-early intervention: Webbsändningar/webcasts

Konferensen 2018:

Den 9:e Stockholmskonferensen om Ultra-tidig intervention presenterade liksom tidigare år evidensbaserade rapporter om utvecklingsstödjande vård för nyfödda som baseras på aktiv föräldramedverkan och som påbörjas redan vid födelsen – ultra-tidig intervention.

Alla delar av konferensen med handouts ligger ute på nätet. Detta har varit ett mycket framgångsrikt sätt av "knowledge translation". Vi brukar ha ca 2-3000 besökare från alla världens hörn. 

Nordisk NIDCAP-nätverkmöte 23 mars 2018

Program Nordisk NIDCAP-nätverkmöte 23 mars 2018

N.B Registration closed / OBS registreringen stängd