Patientområde Graviditet och förlossning

Patientområde Graviditet och förlossning omfattar all graviditets- och förlossningsvård samt fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar normal och högspecialiserad obstetrik och vi har ett Rikssjukvårdsuppdrag inom fosterterapi. Inom flera av patientområdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande.

Graviditet och förlossning - Obstetrik

Området obstetrik finns i Huddinge och Solna, här vårdas kvinnor och barn under graviditet, förlossning och eftervård i samband med både okomplicerad och komplicerad graviditet och förlossning. Karolinskas uppdrag är att utöver alla friska gravida och förväntat normala förlossningar även ta emot sjuka kvinnor med exempelvis koagulationsrubbningar, hjärtsjukdom eller svår diabetes. Vi välkomnar, som enda sjukhus i Stockholm, gravida mellan vecka 22+0 och 26+6. Vår erfarenhet och kompetens att vårda mor och barn i tidig graviditet är unik och möjligheten att vårda de allra mest prematura barnen erbjuds här då högspecialiserad vård på barnsjukhuset, alltid finns i nära anslutning. 

Centrum för fostermedicin (CFM)

Centrum för fostermedicin finns i Huddinge och Solna. CFM utför ultraljud under graviditet, fosterdiagnostik, fosterterapi och fostervård. CFM har rikssjukvårdsuppdrag för vissa intrauterina behandlingar och terapier. Länk till CFM.

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?