Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Vi är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO 15189:2012 för spermaanalyser vid fertilitetsutredningar.

Kontakta gärna Reproduktionsmedicinska laboratoriet om du har några frågor. Ring oss på telefon 08-58 58 75 04 eller vid akuta frågor på telefon 073-699 61 37.

Nu kan patienterna ladda hem vår app Karolinska ReproLab. Den är tillgänglig både på App Store och på Google Play. Appen är gratis och har all relevant information om provlämning, öppettider, vägbeskrivning med mera.

Ordinarie öppettider

Vi har drop in, provinlämning måndag till och med torsdag 08.00-15.00, lunchstängt 12.30-13.00.

Stängt fredagar och dag före helgdag samt röda dagar.

Provinlämning för donatorer efter tidsbokning. OBS, nu finns det morgontider för donatorer tisdag-torsdag 07:00-08:00.

Kontrollera alltid öppettiderna före storhelger.

Reproduktionsmedicinska laboratoriet ligger i Novumhuset bredvid Karolinska Universitetssjukhuset på Plan 4, hiss F. Hälsovägen 7 eller vid gångväg Blickagången 6.

Remiss

Fyll i, skriv ut och skicka in vald remiss till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. På remissen ska avsändaren tydligt framgå:

Kombikakod
Klinik/mottagning
Sjukhus
Adress
Inremitterande läkare

Remiss Reproduktionsmedicinska laboratoriet

Du som använder Take Care kan ange fertilitetsscreening när du ska beställa prover, Då får du med alla obligatoriska prover.

En remiss för varje enskild provtagning måste finnas, även för kontrollprov. Undantag görs för frysningar i fertilitetsbevarande syfte.

Lämna gärna remissen tillsammans med provtagningsburk och patientinstruktioner till patienten redan vid första besöket hos dig för att undvika onödig administration kring utskick av burkar och patientinstruktioner.

Du kan också skicka en elektronisk remiss via Take Care eller faxa den till nummer 08-585 872 50. Faxa endast efter överenskommelse per telefon.

Svarstid

Utlåtandet skickas till inremitterande läkare inom två veckor efter provtagningstillfället.

Hämta arbetsblad och samtycke för frysförvaring spermier

ID kontroll

Vid besöket på laboratoriet måste patienten kunna visa giltig legitimation. I de fall kvinnlig partner lämnar in spermaprovet måste hon kunna visa sin egen och mannens legitimation.

Provtagningsburk

Godkänd provtagningsburk för spermaanalyser med avseende på typ av plast, sterilitet, toxicitet, samt storlek kan beställas från Sarstedt AB. Om patienten vill ta provet på Reproduktionsmedicin har laboratoriet burkar. Endast godkända burkar får användas.

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Telefon: 042-19 84 50
E-post: info.se@sarstedt.com
Hemsida: www.sarstedt.com

Artikelnummer: 562.105 - bägare med skruvlock 100 (120) ml, sterila, polypropylenplast.

Prov per post

Analyseras inte.