Remiss till Gynekologi och reproduktionsmedicin

Till mottagningsverksamhet

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare. Alla remisser avseende benign gynekologisk vård ska ställas till H-Gyn mott K69. Frågeställningar avseende gynekologisk endokrinologi ska skickas till S Gynekologi Mott. Frågeställningar avseende misstänkt gynekologisk cancer sköts inom PO Bäckencancer och remisser ställs till S Gyn cancer Mott.

Till operation

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare till H-Gyn mott K69.

Nödvändig information är

  • hälsohistoria inklusive tidigare kirurgi
  • aktuell anamnes
  • undersökningsfynd
  • önskat ingrepp
  • aktuell medicinlista
  • allergier/smittsamma sjukdomar
  • samtycke att vi tar del av patientens journal från övriga vårdgivare
  • puls, blodtryck och aktuellt Hb

Ange gärna också om patienten kan komma med kort varsel samt accepterar sms-påminnelse.