Patientområde Gynekologi och reproduktionsmedicin

Patientområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin omfattar all benign gynekologisk vård och verksamhet inom reproduktionsmedicin i Huddinge och Solna. Uppdraget omfattar ett mångsidigt gynekologiskt fält med bredd och spets, ett högspecialiserat uppdrag inom reproduktionsmedicin och ett avancerat uppdrag inom reproduktiv hälsa. Inom flera av patientområdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande.

Vårt uppdrag och syfte

  • förbättra vården genom forskning och utveckling
  • vara ett nav för högspecialiserad vård och utbildning
  • involvera patienterna
  • ha medarbetare som är attraktiva på arbetsmarknaden
  • ha effektiva arbetssätt

Verksamhet

Patienterna är grupperade i två patientflöden, Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Vi bedriver öppenvård i Solna och Huddinge, och har en slutenvårdsavdening i Huddinge där det även finns en dygnet-runt öppen gynekologisk akutmottagning. I Huddinge finns en reproduktionsmedicinsk mottagning och laboratorium.

Patientområdet har cirka 180 medarbetare; läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och viss paramedicinsk personal inom bland annat laboratorieverksamhet och administration.

Det finns ett tätt samband till patientområde Graviditet och förlossning för patienter, personal och studenter. Flera rutiner och funktioner är specialitetsövergripande inom Kvinnosjukvården.

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?