Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicin finns både på Huddinge och Solna. Huddinge har rikssjukvård för fosterterapi och tar emot patienter från hela landet. Solna har huvudansvaret för missbildningsdiagnostik. Vi har även jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje.

Vår verksamhet

Hos oss arbetar obstetriker med specialistkompetens inom fostermedicin, ultraljudsbarnmorskor, undersköterskor samt genetisk vägledare. Båda sajterna tar emot patienter för second opinion inom området fostermedicin.

En stor del av våra patienter kommer hit för KUB, NIPT, rutinultraljud, tillväxtultraljud samt invasiv provtagning. Varje år gör vi mer än 15 000 ultraljudsundersökningar, varav knappt hälften är rutinultraljud.

Rikssjukvård fosterterapi Huddinge

CFM Huddinge har rikssjukvårdsuppdrag för fosterterapi, vilket innebär laserbehandling vid tvillingtransfusioner, shuntinläggning hos foster samt blodtransfusion hos foster vid till exempel immunisering.

Information till remittent fosterterapi

Fostermissbildningar Solna

CFM Solna har huvudansvar för omhändertagandet av fostermissbildningar (Fostervården) och har ett nära samarbete med specialister och team på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sedan starten 2006 har vi skrivit in mer än 900 patienter som väntat barn med olika sorters missbildningar. Den största gruppen är hjärtfel, följt av urinvägs-samt gastrointestinalanomalier.

Remittera vid fostermissbildning

Information till remittent fostermissbildning

Besök fostervårdens mottagningssida

Fostermedicinsk jourverksamhet

Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet som bemannas varje dag året runt av läkare från CFM. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för rikssjukvård. Mer information här.

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse, men är hon skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar - annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Mer information kan du få på Vårdgivarguiden Stockholms Läns Landsting.

Kontaktinformation

CFM Huddinge

Centrum för Fostermedicin, K79                                                                        

Karolinska Universitetssjukhuset , 141 86 Huddinge                                          

Telefon: 08-585 816 20, Fax: 08-585 875 20

CFM Solna

Centrum för Fostermedicin                                                                                               

Karolinska Universitetssjukhuset , 171 76 Solna                                                       

Telefon: 08-517 766 55, Fax: 08-31 95 58

Patientflödeschef

Peter Lindgren    

Telefonnummer 08-585 816 17                                                       peter.lindgren@sll.se

Vårdområdeschef

Kerstin Nyberg

Telefonnummer 08-517 766 55
kerstin.nyberg@sll.se

Sektionsledare Huddinge

Sophie Reuss

Telefonnummer 08-585 816 70
sophie.reuss@sll.se

Är du patient eller närstående?