Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Huddinge

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar med sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen, levern, gallvägar och bukspottskörteln. Vi sköter också många barn med svåra nutritionsproblem som kräver total eller partiell enteral nutrition.

Verksamheten finns både i Huddinge och Solna, hepatologin och pankreas finns främst i Huddinge medan i Solna tar vi hand om barnen med korta tarmar. På nutritionsmottagningen i Solna har vi även en ätträningsverksamhet.

Alla invasiva undersökningar såsom leverbiopsier och endoskopier görs i generell anestesi. Vid behov kan man även söva barnet vid radiologiska undersökningar.

Vi tar emot patienter från hela landet. Våra patienter består av barn i alla åldrar, från nyfödda upp till 18 år.

Remittera till oss:
Elektroniskt i Take Care: H-Barn Gastro
Per post: Barngastro B57, barnmottagningen Albatross
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kontakta oss:
Leverkonsult (dygnet runt) 08-585 808 98
Gastrokonsult 08-585 808 78
Nutritionssjuksköterska 08-585 815 83

Vi ingår i levercentrum Huddinge

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?