Funktionsområde Akutsjukvård för barn

Funktionsområde Akutsjukvård Barn utgörs av barnakuten i Solna och Huddinge, avdelning B88 samt dess satellitmodul I52, Hemsjukvården Mobilen och Barnskyddsteamet. På dessa enheter är vi ca 250 medarbetare. Vi har även jourande läkare från andra enheter som arbetar tillsammans med oss. Vi tillhanda håller dygnet-runt-vård för barn med akuta och allvarliga medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd. Verksamheten är Sveriges enda traumaenhet för barn.

Akutmottagningen i Solna är den enda akutmottagning i Stockholms läns landsting som tar emot patienter mellan 0-15 år med allvarliga kirurgiska och ortopediska åkommor som tex. svåra sårskador och benbrott. För medicinska åkommor tar vi emot barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen är Sveriges största akut- och traumaenhet för barn och ansvarar för multitrauma inom Stockholms län. Vare år behandlas cirka 66 000 barn och ungdomar hos oss.


Akutmottagningen i Huddinge, tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn mellan 0-18 år, Här behandlas mellan 18 000 – 20 000 barn varje år. 

B88 Akutpediatrik vårdavdelning är en akut intagningsavdelning där patienter med främst infektioner men även patienter med exempelvis epilepsi, inflammatoriska tillstånd, allergiska tillstånd och diabetes vårdas. Avdelningen har intag 24 timmar om dygnet.

Funktionsområde Akutsjukvår Barn bedriver också omfattande undervisning av studenter på alla nivåer. Alla medarbetare blir involverade i undervisning. Kliniknära forskning bedrivs inom flera områden med huvudfokus på patientsäkerhets- och infektionsområdet. Utveckling av verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund där samverkan mellan olika yrkesgrupper med tydligt patientfokus är centralt.

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?