Rekonstruktiv Plastikkirurgi

Inom patientflöde Rekonstruktiv plastikkirurgi är det flesta av Karolinska Universitetssjukhuset plastikkirurger anställda. Vi samverkar med många patientflöden i olika multidisciplinära samarbeten. Hos oss återskapas form och funktion efter missbildning, sjukdom och trauma. Vårt upptagningsområde är Stockholms samt Gotlands län, men vi tar även emot patienter från andra delar av landet med specialistvårdsremiss. Huvuddelen av verksamheten är elektiv. Akut omhändertar vi ansiktsfrakturer och större ansiktsskador med vävnadsdefekter, mindre brännskador samt omfattande mjukdelsinfektioner. Rent estetisk plastikkirurgi utför vi inte.

Öppenvårdsbesök sker på Plastikkirurgiska mottagningen Solna
Slutenvård sker på Vårdavdelning E13 Rekonstruktiv plastikkirurgi Solna

Klinikens patientgrupper

För dig som är remittent

Är du patient eller närstående?