Överviktscentrum - information för vårdgivare

Överviktscentrum är en medicinsk specialistmottagning och ett kompetenscentrum för hela Stockholms län med uppdrag att erbjuda icke-kirurgisk behandling för grav fetma samt metodutveckling och utbildning.

För dig som är remittent till Överviktscentrum

Utbildningar för vårdgivare

Kontaktuppgifter

Överviktscentrum

Norra Stationsgatan 93, våning 8

113 64 Stockholm

Tel. 08-672 43 00

Är du patient eller närstående?