Ortopedkliniken

Ortopedkliniken erbjuder ortopedkirurgisk sjukvård. Vi har verksamhet både i Huddinge och Solna. Bland klinikens profilområden kan nämnas ryggkirurgi, traumakirurgi, deformiteter, revisionsplastiker, minimalinvasiv höftkirurgi och artroskopisk kirurgi.

Ortopedkliniken erbjuder ortopedkirurgisk sjukvård. Bland klinikens profilområden kan nämnas ryggkirurgi, traumakirurgi, deformiteter, revisionsplastiker, minimalinvasiv höftkirurgi och artroskopisk kirurgi.

Remiss

Vi tar emot remisser från hela landet och även från andra länder. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar mer information om remissförfarandet eller om du vill diskutera ett ärende innan du skickar remiss. 

Patienterna  som remitteras till oss skall vara medicinskt färdigutredda med genomförd röntgenundersökning. För ytterligare information kring remissutformning, se viss.nu. Remiss skickas i Take Care eller per post.

 

Är du patient eller närstående?