Öron- näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken utreder och behandlar barn och vuxna med sjukdomar från öron, luftvägar, talorgan, övre delen av matsmältningskanalen och skallbasen.

Öron-, näs- och halsklinikens verksamheter

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  • Slutenvård
  • Dagkirurgi
  • Mottagning
  • Akutmottagning

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

  • Slutenvård
  • Dagkirurgi
  • Mottagning
  • Akutmottagning

Södersjukhuset

  • Konsultverksamhet för inneliggande patienter

Danderyds sjukhus

  • Konsultverksamhet för inneliggande patienter

Är du patient eller närstående?