Kliniskt Träningscentrum - KTC

KTC är en specialutrustad avdelning som erbjuder simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för samtliga studentkategorier och personal inom vårdsektorn. Externa intressenter efter överenskommelse. Målet är hög kompetens för bästa möjliga student, patient- och personalsäkerhet.

Sjuksköterskestudenter får undervisning i sårbehandling på simulator ”Nursing Anne”. Foto: Eva Östling


Hur utförs den praktiska träningen?

Färdighets- och procedurträning individuellt eller i team, utförs på attrapper och simulatorer och innebär att man tränar sina praktiska färdigheter och scenarioträning utifrån ett helhetsperspektiv.

Träningen ska utföras utifrån nationella riktlinjer d.v.s. vårdhandboken och aktuell kurslitteratur.

På KTC är det inte tillåtet att ta prover på varandra, det är inte heller
tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

Egen träning på Drop-in tider: Efter teori och praktisk undervisning av handledare/pedagog kan man komma till KTC för egen träning

Professionellt arbetssätt

Samtliga som tränar eller handleder på KTC behandlar och bemöter attrapper och simulatorer på ett respektfullt sätt.
Fotografering på KTC får endast utföras i utbildningssyfte och i samråd med KTC personal.

Klädregler

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.
Sjukhusets kläder kan användas alternativt engångskläder som köps in och delas ut av respektive utbildningsprogram. OBS. Kläder kan inte köpas på KTC.
Namnskylt ska vara synlig på arbetskläderna.
Ombyte behövs ej vid seminarium på KTC, eller för administrativ personal.

Några exempel på träningsmoment

Hjärt- och lungräddning, ergonomi, injektion, suturering, venprovtagning, blodtranfusion, bröst och prostatapalpation, perifer venkateter, centrala infarter, intubering, EKG, ultraljud, bladderscan, kateterisering av urinvägar, intraossiös behandlingsteknik.

Interprofessionell träning och scenarioträning leds av utbildade instruktörer, pedagoger och handledare.
Exempel på scenario: Akut omhändertagande,  ABCDE, SBAR, kommunikation och samspel, omvårdnad, patientbemötande. 

Simulator med simulerade funktioner och övervakningsmonitor finns på KTC.
Dessa är bokningsbara och avsedda att användas på KTC av instruktörer samt pedagoger och handledare som har instruktörsutbildning.

Fortbildning

Utbildningsansvariga på respektive vårdavdelning ges möjlighet att arrangera fortbildning på KTC så att vårdpersonal kan uppdatera och intensifiera sina praktiska och kommunikativa färdigheter.

När du vill kontakta oss

Solna

KTC Reception: 08-517 730 90

E-post ktcsolna
E-postadressen är uppbyggd med ktcsolna.karolinska följt av @sll.se

HLR Reception: Linnea Löwenborg: 517 792 63
                           Yvonne Lundin: 517 702 02

Hitta till KTC Solna (pdf)
Besöksadress: A1:05

OBS Försenad flytt till BioClinicum. 

Hitta till KTC BioClinicum

 

Huddinge

KTC Reception: 08-585 826 96
E-post ktchuddinge
E-postadressen är uppbyggd ktchuddinge.karolinska@sll.se

HLR Reception: Karin Imnander: 585 806 83
                           Carina N Ahlqvist: 585 806 03

Hitta till KTC Huddinge (pdf)
Besöksadress: Alfred nobels allé 8, plan 5

 

 

 

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer

Följ oss på Facebook

Är du patient eller närstående?