Auditory Verbal Therapy (AVT)

Till logopeder som träffar barn med hörselnedsättning och specialpedagoger som är anställda inom hörselhabilitering och arbetar med förskolebarn (0-6 år)

Auditory Verbal Therapy (AVT) finns sedan 2005 som en valmöjlighet för intresserade familjer, framförallt i Stockholmsområdet. Habilitering enligt AVT fokuserar på att barn lär sig att förstå och använda talspråk genom att använda sin hörsel optimalt.

Utbildningen är ettårig och startar i augusti 2018. Varmt välkommen!