Kontakta Hörsel- och Balanskliniken

Patientområdeschef Alexander Ahlberg

E-post: alexander.ahlberg@sll.se


______________________________________________________________

Diagnostik Huddinge

Vårdenhetschef Birgitta Westling

e-post: birgitta.westling@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Huvudentrén, byggnad M53, 141 86 Stockholm

Telefon expedition: 08-585 815 60
Måndag - Torsdag 09:00 - 11:00

Diagnostik Solna

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Huvudentrén, byggnad A5, plan 2, 171 76 Stockholm

Telefon expedition: 08-517 769 50
Måndag - Torsdag 08:30 - 09:30
______________________________________________________________

Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Rosenlund

Vårdenhetschef Helena Wallmon

e-post: helena.wallmon@sll.se

Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8, 118 69 Stockholm

Telefon expedition: 08-616 57 00
Måndag - Torsdag 9:00 - 10:30
______________________________________________________________

Hörselrehabilitering Vuxna, Rosenlund

Vårdenhetschef Helena Wallmon

e-post: helena.wallmon@sll.se

Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 9, 118 69 Stockholm

Telefon expedition: 08-616 64 50
Måndag - Torsdag 10:00 - 11:30

sms: 070-4845 601