Konsultation - hörselhjälpmedel

Hörselrehabilitering Vuxna har uppdraget att vara ett kunskapsstöd för länets förskrivare av hörselhjälpmedel. Leverantör av hörselhjälpmedel är KommSyn.

Konsulenterna ger audionomer som förskriver hörsel­­hjälpmedel och tekniker svar på frågor om:

  • regelverk kring hjälpmedelsförskrivning
  • upphandlat hjälpmedelssortiment
  • kombinationer av olika upphandlade hörselhjälpmedel

Hörselrehabilitering Vuxna kan även konsulteras av förskrivare i särskilda patientärenden. Konsulenterna har expertkunskap inom områdena hörselhjälpmedel och alternativ telefoni och ger även råd om egenansvarsprodukter.

Informationsblad

Kontakt

Måndag, tisdag: 12.30 - 13.30
Onsdag, torsdag, fredag: 10.30 - 11.30

Telefon: 072-582 33 26

E-post: Konsultation hörselhjälpmedel

Avtalsfrågor

Verksamhetschefer kan kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i avtalsfrågor.

Kontakt: Kerstin Malmgren
E-post: Kerstin Malmgren