Teckenspråk för syskon och barn till döva

Barn och elever som i sitt hem använder teckenspråk har möjlighet att på skoltid få teckenspråksundervisning likvärdigt modersmålsundervisning.

Läs mer på SPSM:

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/kurser/for-barn-och-elever/teckensprak-for-syskon-och-barn-till-dova/