Hörsel- dövforum i Stockholms län

Forumet är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Hörselhabilitering barn och ungdom. Vi samordnar, utvecklar och informerar om stödinsatser till barn och ungdomar med hörselnedsättning, deras föräldrar och berörd personal i förskola och skola.

Guide kring förskola och skola  


Aktuella kurser och konferenser

 

Rapporter och länkar

Kontakta Hörsel- dövforums samordnare

Jenny-Anne Timåker

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Telefon: 010-473 50 05
E-post: Jenny-Anne Timåker