Hörsel- och Balanskliniken

På Hörsel- och Balanskliniken bedrivs diagnostik, habilitering och rehabilitering av hörsel- och balansrubbningar med specialistkompetens inom medicin, teknik, pedagogik och psykosocialt omhändertagande

Diagnostik, Solna / Diagnostik, Huddinge

tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär. Barn som är nyfödda hörseltestas med sk screeningaudiometri.

 

Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Rosenlunds sjukhus

provar ut hörapparater och ger pedagogisk vägledning till barn och ungdomar från 0 - 20 år.

 

Hörselrehabilitering Vuxna, Rosenlunds sjukhus

bedriver utvidgad hörselrehabilitering för vuxna.

Konsultation - hörselhjälpmedel

 

Alternativ telefoni 

erbjuder en alternativ telefon för personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan höra eller tala i vanlig telefon. Verksamheten hör till Hörselrehabilitering Vuxna, Rosenlunds sjukhus.

 

Hörapparatservice

Har du fått hörapparat eller hörselhjälpmedel på Rosenlunds sjukhus plan 8 eller 9 ska du vända dig hit vid behov av service och reparation av dina hörhjälpmedel.

 

Är du patient eller närstående?