Funktionsområde Klinisk nutrition

Klinisk nutrition är den samlade specialistresursen inom nutritionsområdet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi arbetar till största delen med individuell nutritionsbehandling för barn och vuxna men även med gruppundervisning. Funktionsområde Klinisk nutrition handleder blivande dietister och utbildar också personal inom nutritionsområdet. 

För dig som remittent

Klinisk nutrition tar endast emot remisser internt från Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontaktuppgifter Klinisk nutrition

Besöksadress Solna:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Norrbacka S1:03, byggnad S1 plan 03

Besöksadress Huddinge:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
M98, Medicingatan plan 9

Tf Funktionsområdeschef

Elisabet Lundström E-post: Elisabet Lundström

Funktionsenhetschef Barn och Kvinnosjukvård 

Anna Ottenblad E-post: Anna Ottenblad

Funktionsenhetschef Cancer

Ella Veidemann E-post: Ella Veidemann

Funktionsenhetschef Vuxna

Latifa Hassanieh Lindberg E-post:Latifa Hassanieh Lindberg

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?