Arbetsterapi och Fysioterapi

Sedan maj 2016 är Arbetsterapi och Fysioterapi ett gemensamt funktionsområde inom inom Karolinskas nya verksamhetsmodell. Här hittar du som vårdgivare, forskare eller övrig intressent information från oss. Patienter berörs inte av förändringen, ni hittar som vanligt våra mottagningar i Alla mottagningar och avdelningar A-Ö (eller sök på mottagningsnamn Fysioterapimottagning eller Arbetsterapimottagning).

Funktionsområdet består av cirka 80 arbetsterapeuter och cirka 230 fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma både i Solna och i Huddinge. Vår verksamhet bedrivs på majoriteten av Karolinskas kliniker och vi har öppenvårdsmottagning inom flera olika specialistområden. I vårt uppdrag ingår att bidra till högspecialiserad vård, forskning, utveckling och utbildning. Inom funktionsområdet arbetar vi kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbeten och har ett nära samarbete med Karolinska Institutet. Inom funktionsområdet arbetar också undersköterskor, administratörer samt förrådsmän.

Remissinformation

Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care.

Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adresser:

  • För Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi Huddinge M42 respektive Fysioterapi Huddinge R41, 141 86 Stockholm.
  • För Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi Solna A6:U1 respektive Fysioterapi Solna A6:U1, 171 76 Stockholm.

Här hittar du vårdprogram inom fysioterapi.

Här hittar du avhandlingar inom arbetsterapi av nuvarande eller tidigare anställda inom funktionsområdet

Här hittar du avhandlingar inom fysioterapi av nuvarande eller tidigare anställda inom funktionsområdet

Här hittar du formulär att fylla i om önskemål finns att komma på studiebesök, specialistauskultation mm

 

 

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?