Funktionsområde Laboratorier för närvård och preanalys

Laboratorier för närvård och preanalys erbjuder dig patientnära service och tjänster inom laboratoriemedicin. Vi utför provtagning på ett 60- tal provtagningsenheter runt om i Stockholmsområdet. Kontaktuppgifter till oss hittar du nedan.

Laboratorier för närvård och preanalys (LNP) bedriver laboratorieverksamhet samt provtagning vid vårdcentraler, husläkarmottagningar och närsjukhus inom hela Stockholms läns landsting. Vi ansvarar också för provtagningscentraler och provinlämningar på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi vill bidra till människors hälsa genom att erbjuda professionella och anpassade tjänster inom:

Patientnära diagnostikProvtagning och funktionsundersökningarProvtagning utförd av personal med fördjupad kunskap inomprovtagning på barnprovtagning på patienter med uttalad stickrädslaurinprovtagning inför drogtest

Kvalitetssäkringsstöd för patientnära analysarbetePreanalytisk service som provhantering och transporterBiobankstjänsterProcessförbättringsarbete i helhetsperspektivet; närlabsstöd i er vårdprocessUtbildning inom vårt ämnesområde

Vår målsättning är att alltid vara en attraktiv samarbetspartner och skapa mervärde för våra patienter och kunder.

Kontakt

Adress

Laboratorier för närvård och preanalys, LNP
Karolinska Universitetslaboratoriet
Danderyds sjukhus, hus 24, plan 3
182 88 Stockholm

Funktionsområdeschef

Carina Ritzmo
mobil: 070-167 14 29
e-post: Carina Ritzmo

----------------------------------

Laboratorieenhetschef, södra och centrala staden

Ghodsi Zolfagar Begi
mobil: 073-625 19 17
e-post: Ghodsi Zolfagar Begi

Laboratorieenhetschef, norra och östra

Jimmy Stenmark
mobil: 076-050 28 45
e-post: Jimmy Stenmark

Medicinskt ansvarig läkare

Gösta Eggertsen
telefonnummer: 08-585 812 37
mobil: 073- 699 88 57
e-post: Gösta Eggertsen

----------------------------------------

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?