Funktionsområde Klinisk patologi och cytologi

På laboratoriet för Klinisk patologi och cytologi prepareras samt färgas cell- och vävnadsprover för undersökning och mikroskopisk diagnostik.

Vi ger svaren patienten behöver för rätt behandling.

Prover kommer in från kliniker och mottagningar representerande såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Vi erbjuder även punktionscytologisk provtagning.

Verksamheten bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Vid enheten bedrivs integrerat även forskning, kliniskt utvecklingsarbete och undervisning i samverkan med Karolinska Institutet.

 

Kontaktuppgifter

Svarsrutiner

Provsvar lämnas endast till insändande läkare.
Är du patient, vänd dig till din läkare.

Provsvar i form av papperssvar.
Papperssvar skickas med A-post eller internpost.

Provsvar i form av elektroniska svar (EDI-svar)
EDI-svar skickas till olika journalsystem såsom ProfDocJ3,
Take Care och GambioGalactic.