Utbildning blododling

Desinfektera grundligt för att minska antalet provtagningsföroreningar orsakade av hudbakterier.

Provtagningsförorening orsakade av hudflora i blododlingsflaskorna kan leda till felaktig eller onödig antibiotikabehandling med risk för antibiotikaresistens.

Utbildningsstöd till blododling