Anmälan till webbutiken för beställning av substrat och kemiska lösningar

Nu kan du beställa substrat och kemiska lösningar från vår nya webbutik. Här kan du anmäla dig för att få tillgång till webbutiken.

Åter till sidan för Substratenhetens startsida/webbutik 

Gör din anmälan till Webbutiken här


Ange ett användarnamn, i e-post format, som blir er inloggning i webbutiken. Namnet kan vara er enhets e-post adress, funktionsbrevlåda eller ett påhittat namn som innehåller ett @. Exempel, mottagningxxx@bestallning.se