Epidemiologiska rapporter för noro-, influensa- och RS-virus

Rapporter för norovirus (vinterkräksjuka) och influensa, RS-virus samt andra luftvägspatogener.

Statistiken visar den lokala förekomsten av gastroenteritvirus och luftvägspatogener vid vissa sjukhus och viss öppenvård i Stockholmsområdet. Rapporterna baseras på prover som analyseras vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Gastroenteritvirus och luftvägspatogener

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida